02 december 2008

JulekalenderRiterFra en populærhistorisk bog om det tyvende århundredes Danmark, udgivet på holo og implant i 2713:

Det internationale pantheon havde stor udbredelse i den tids Danmark (særligt nævneværdige er Sandy Claws-riterne op til den årlige midvinterfestival), men landet havde også sine egne guder: Tvillingeguderne Thor og Hosey Ana-san. Mens nogle påstår, at Thordyrkelsen historisk set går adskillige århundreder forud for de første spor af Ana-san-tilbedelse, er det et faktum, at de to guder i den dunkle alder eksisterede i en slags symbiotisk yin/yang-dualitet. Thor var gud for krig, sport og biler (eksemplificeret ved hans egen elektriske bil, som han kører tværsover himmelen), mens Hosey Anasan dyrkedes af poeter og for sin tilknytning til det barnlige og kreative. Anasan-tilbedelsens ritualer var stærkt æstetiske og fokuserede på recitering af de hellige tekster, papirklip og ofring af svaner, og man kan forestille sig den andagt, et barn i det 20. århundrede har følt, når det i løbet af sine første skoleår initieredes i Ana-sankulten gennem sin klasselærers oplæsning af parablen om Lighteren[*]. Som barnet voksede, skiftede dets interesse nok over til de mere fysiske Thorritualer, og en fast del af mandomsritualet var dyrkelsen af Thors 11 hellige krigere, det såkaldte "land-shold" og overværelse af deres rituelle kampe mod andre Thorsekters krigere.


[*]Et primitivt værktøj til frembringelse af ild

2 kommentarer:

Peter F sagde ...

Fantastisk - gnaske simpelt fantastisk... Tog mig dog et øjeblik at regne ud hvem Hosey Anasen var, men har også siddet på kontoret i 12 timer nu.

anne sagde ...

Tak :-D

Det hele stammer faktisk fra en konversation, jeg havde med en veninde i sommer. Jeg tror, Thortilbedelsen var hendes idé, og jeg mener, at Ana-San var min