06 december 2005

Vi skal i det kommende henvise til Annes Bedre Vidende og Annes Trang til at opføre sig fjollet som henholdsvis Anne+ og Anne*.

Anne+: Det er nok meget godt, vi gik. Anne har travlt.
Anne*: Hun har meget travlt - for hun skriver projekt. Det næstsidste jeg hørte fra hende var "Argh! Al min viden kollapser!"
Anne+: Lyder slemt.
Anne*: Nej - ikke helt så slemt. Det sidste, jeg hørte fra hende var "Haha! Underbrace! Admire the niftiness!"
Anne+: Så for at sammenfatte: Hun skal nok klare sig - måske - men vi bliver nok nødt til at tage os af julekalenderen for hende.
Anne*: Fint med mig. Vi kan løbe i cirkler og synge sange indtil vi bliver rundtossede og falder omkuld.
Anne+: Nej.
Anne*: Det tænkte jeg nok.
Anne+: Men vi kan prøve at sætte gang i et plot. Vi mangler sådan ét.
Anne*: Et plot! Et plot! Etplot-etplot-etplot! (Anne* Løber i cirkler, falder omkuld på jorden, ligger og griner i et kvarters tid)
Anne+: Hvis du har fået afløb for din entusiasme, kan vi begynde at finde et plot.
Anne*: Vi kan løse mysteriet om de tyske blondiners liga.
Anne+: Jeg er ret sikker på, at der ikke eksisterer nogen sådan ting.
Anne*: Men det passer! Har du ikke lagt mærke til, at der er afsindigt smukke, blonde tyske kvinder alle vegne for tiden? Der var én i køen foran os i Morrisons. Og Vejlederen er gift med én.
Anne+: Ja - hun kom forbi da Anne var inde at tale med ham.
Anne*: Og der bor en på Annes gang. Anne bliver tydeligvis overvåget af vanvittigt smukke, tyske blondiner. De kan umuligt have godt i sinde. Og som Annes skytsengle er det vores opgave at forpurre deres djævelske planer!
Anne+: Godt - hvis du synes. Det er i det mindste noget at lave, mens Anne skriver projekt.

Ingen kommentarer: